Op 5 oktober spreekt de Tweede Kamer over handelsmissies. Veel missies gaan naar landen met hoge risico’s op schendingen. Ook gaan er vaak Nederlandse “risicosectoren” mee op handelsmissie. Het zou voor de hand liggen dat handelsmissies naar risicolanden juist gebruik maken van specifieke expertise die voorhanden is en dat samenhang worden gezocht met ander beleid rond MVO-risico’s.

Het MVO Platform bekeek of MVO in deze handelsmissies op de agenda staat, en hoe dan. Gebleken is dat MVO-risico’s nog veel te weinig aandacht krijgen. Het MVO Platform doet daarom een aantal aanbevelingen om het beleid aan te scherpen.