Onderzoek naar aandacht voor verantwoorde waardeketens in overheidsaanbestedingen

Dit onderzoek bekijkt op basis van een steekproef van twintig aanbestedingen van de Rijksoverheid (2018-2021) in sectoren met hoge risico’s op mensenrechtenschendingen en milieuschade in hoeverre het inkoopbeleid bijdraagt aan het realiseren van verantwoorde waardeketens.

Uit het onderzoek blijkt dat het inkoopbeleid van de Rijksoverheid nog altijd onvoldoende bijdraagt aan het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen door bedrijven in wereldwijde waardeketens. Slechts in vijftien procent van de onderzochte aanbestedingen hielden overheidsdiensten serieus rekening met verantwoorde ketens door implementatie van de internationale sociale voorwaarden De Nederlandse overheid ontwikkelde in 2017 de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV), waarmee een aanbestedende dienst voorwaarden of eisen kan stellen aan de leverancier op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. internationale sociale voorwaarden (ISV). Ook valt een groot deel van de aanbestedingen buiten dit zogeheten ISV-beleid, terwijl ze plaatsvonden in sectoren waar grote risico’s op misstanden, mensenrechtenschendingen en milieuschade bestaan. Bij veertig procent van de onderzochte aanbestedingen gebruikten inkopers foutieve teksten voor de voorwaarden aan verantwoorde ketens. Daarnaast is er onvoldoende kennis en ambitie bij de Rijksoverheid om het beleid in de praktijk te brengen en ontbreekt structureel zicht op de toepassing in de praktijk.

Goede voorbeelden van aanbestedingen in dit onderzoek waarin de overheid op grondige en ambitieuze wijze werkt aan het bevorderen van verantwoorde waardeketens laten zien dat het wel kan.

In mei 2022 is een herziene uitgave van het rapport en de Annex gepubliceerd, waarin enkele onjuistheden zijn gecorrigeerd.

lees meer minder
publication cover - Goed voorbeeld doet volgen?