Foto: Rijksoverheid

Input internetconsultatie beleidsnota

Vandaag sluit de online consulatie voor de beleidsnota van minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Foto: Rijksoverheid

Het MVO Platform ziet dat er naast de ontwikkeling van effectieve wetgeving, gebaseerd op de bouwstenen, ook noodzaak is voor het aanscherpen van de andere beleidsinstrumenten die bedrijven aanzetten tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is daarom belangrijk dat de aanstaande beleidsnota ook op deze gebieden nieuwe stappen zet en binnen de doordachte mix voor goede samenhang en complementariteit met wetgeving zorgt. De overheid:

  • kiest voor een leidende eigen rol op het gebied van normstelling en kwaliteitsbewaking binnen de verschillende instrumenten zoals:
    • sectorale samenwerking, het IMVO-steunpunt en maatschappelijk verantwoord inkopen.
  • zorgt ervoor dat de toegang tot remedie, zowel juridisch als niet-juridisch, voor slachtoffers verbetert.

Het MVO Platform heeft zowel de vragen van de consultatie beantwoord als een losse inbreng ingestuurd.