Foto: josef.stuefer (via Flickr CC)

In dit document staat de input die het MVO Platform heeft ingebracht bij leden van de Tweede Kamer voor het notaoverleg Internationaal Maatscahppelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) op 8 december 2020. Het MVO Platform is verheugd dat het kabinet zich uitspreekt voor de invoering van brede due diligence-wetgeving op basis van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Het is zeer positief dat het kabinet deze wetgeving ziet ‘als kernelement van het nieuwe beleid’. Tegelijkertijd roept het MVO Platform het kabinet op om niet stil te zitten in afwachting van eventueel MVO-beleid van de Europese Commissie, maar om juist ondertussen in Nederland ook aan de slag te gaan.

Foto: josef.stuefer (via Flickr CC)