Foto: Roel Wijnants, Flickr (CC)

De Covid-19-pandemie maakt nog eens duidelijk dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) de norm moet zijn. Desondanks is het ambitieniveau van EZK op het gebied van MVO bijzonder laag. Het ministerie zet bijna uitsluitend in op het voorlichten en verleiden van bedrijven om verantwoord te ondernemen en laat het grotendeels na om MVO te bevorderen middels het stellen van voorwaarden en het verplichten van naleving van MVO-normen (‘de vier V’s’). Terwijl de cijfers over het onderschrijven van MVO-normen al jaren laag zijn, blijft onduidelijk wat het ministerie van EZK wil doen om de naleving van MVO-normen door bedrijven te verbeteren. Het MVO Platform pleit voor aanvullende, bindende maatregelen, waaronder de invoering van MVO-voorwaarden bij overheidssteun en financiering voor bedrijven.

Foto: Roel Wijnants, Flickr (CC)