Foto: Pixabay, Shutterbug75

Het Nederlandse IMVO-beleid schiet substantieel tekort, zo blijkt uit de IOB-evaluatie van het IMVO-beleid in de periode 2012-2018. Op enkele lichtpunten na is het onduidelijk in hoeverre het beleid in de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan een verbeterde naleving van de OESO-richtlijnen door bedrijven en het voorkomen en verminderen van risico’s op schade aan mens en milieu in productieketens. Het is hoog tijd voor een grondige herziening van het Nederlandse MVO-beleid, waarin de overheid kiest voor een ‘doordachte mix’ van vrijwillige én bindende beleidsmaatregelen. Het MVO Platform roept de minister ook op om de aanbevelingen van de IOB over ambassades en beleidscoherentie alsnog over te nemen.

Foto: Pixabay, Shutterbug75