Driekwart van de Europeanen vindt dat de EU bedrijven moet verplichten om hun CO₂-uitstoot te verminderen. Zij zijn voor een wet die nu door het Europees Parlement wordt behandeld. Dat blijkt uit een peiling in tien landen.

Breed draagvlak voor een stevige wet

3 op de 4 Europeanen is voor wetgeving die bedrijven verplicht om hun CO2-uitstoot in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs. En 64% vindt dat ook banken verantwoordelijk moeten worden gehouden voor het gedrag van bedrijven waarin zij investeren of geld aan lenen.

Dit blijkt uit nieuwe opiniepeilingen in tien EU-landen, waaronder Nederland, Spanje, Oostenrijk en Frankrijk over aanstaande EU-wetgeving. Deze “Corporate Sustainability Due Diligence”-richtlijn, die momenteel door het Europees Parlement wordt behandeld, kan bedrijven die in de EU actief zijn, verplichten actie te ondernemen om mensenrechtenschendingen en milieuschade zoals ontbossing en vervuiling in hun hele mondiale waardeketen op te sporen en te voorkomen.

In aanloopt naar een cruciale stemming in het Europees parlement, vragen ook meer dan 200 maatschappelijke organisaties en personen in een open brief om “een sterke EU-wet die geschikt is om de klimaatcrisis aan te pakken en te zorgen voor klimaatrechtvaardigheid”. Die moet gevaarlijke klimaatverandering stoppen en voor klimaatrechtvaardigheid zorgen.

Ook Nederlanders zijn voor een Klimaatplicht voor bedrijven

In Nederland vindt maar liefst 82% van de mensen dat bedrijven gedwongen moeten worden zich aan het Parijs-akkoord te houden. Dat bleek eerder al uit opinie-onderzoek van I&O Research in opdracht van Milieudefensie. Ook aanhangers van regeringspartijen VVD (79%), D66 (91%), CDA (75%) en ChristenUnie (94%) staan positief tegenover ingrijpen door de overheid.

Door ChristenUnie, SP, PvdA, GroenLinks, D66 en Volt is de Initiatiefwet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (IMVO) ingediend. Daarin is ook opgenomen dat bedrijven een Klimaatplan moeten hebben waarin ze klimaatverandering aanpakken. Aan het kabinet de taak om te luisteren naar de mensen en de wet zo snel mogelijk in te voeren.

Enorme steun voor EU-wet om bedrijven verantwoordelijk te maken voor de klimaatcrisis

Meer dan 200 maatschappelijke organisaties en individuen ondertekenden een open brief waarin zij oproepen tot een grotere verantwoordingsplicht van bedrijven voor het klimaat in de wereldwijde toeleveringsketens. De steunbetuiging komt slechts enkele weken voor een cruciale stemming over de voorgestelde wetgeving.

Verantwoording

Alle cijfers, tenzij anders vermeld, zijn afkomstig van YouGov Plc. De cijfers zijn gebaseerd op een enquête onder een nationaal en politiek representatieve steekproef van volwassenen in Duitsland (n=2000) en Frankrijk (n=1000). De enquête werd ook uitgevoerd onder een nationaal representatieve steekproef van volwassenen in Ierland (n=1000), België (n=1000), Finland (n=1000), Oostenrijk (n=1000), Polen (n=1000), Slovenië (n=500), Spanje (n=1000) en Nederland (n=1000). Het veldwerk werd uitgevoerd tussen 3 en 16 februari 2023. De enquête werd online uitgevoerd. De cijfers op Europees niveau zijn gemiddelden van het aandeel dat elk antwoord in de onderzochte landen heeft geselecteerd.

  • Lees hier meer over deze peiling van Justice is Everybody’s Business