Foto: UN

In juni 2021 bestaan de UNGP’s tien jaar. In dit kader verzamelt de UN Working Group on Business en Human Rights verzamelt de resultaten, hiaten en uitdagingen van de implementatie van de UNGP’s in de afgelopen tien jaar en ontwikkelt een ambitieuze visie en roadmap voor de implementatie van de UNGP’s voor de volgende tien jaar.

Foto: UN

Download hieronder de input van het MVO Platform over de stand van zaken in Nederland. Meer informatie over het project is hier te vinden.