Het MVO Platform constateert dat het Plan van Aanpak van het kabinet geen koppeling maakt met het ándere VN-proces waar Nederland uitvoering aan wil geven: de UNGPs en vraagt de Kamer om deze incoherentie in het beleid aan te kaarten in de begrotingsbehandeling, en in debatten over mensenrechten en de SDGs.