Foto: Rijksoverheid

Vandaag vindt het Commissiedebat Bedrijfslevenbeleid plaats met minister Adriaansens, van Economische Zaken en Klimaat. Het bedrijfslevenbeleid is bij uitstek geschikt om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op coherente wijze centraal te stellen. De Nederlandse overheid verwacht van Nederlandse bedrijven dat zij de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen naleven. Maar die naleving blijft sterk achter.

Foto: Rijksoverheid

Het MVO Platform signaleert dat  het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kansen om MVO te bevorderen mist en doet suggesties voor een aantal onderwerpen op de agenda van dit debat:

  1. MVO-voorwaarden stellen aan subsidies en steun vanuit EZK kan sneller en breder.
  2. Geef de Transparantiebenchmark een rol bij de naleving van de nieuwe rapportagewetgeving.
  3. De Corporate Governance Code moet volledig in lijn zijn met de OESO-richtlijnen en (daarmee) met toekomstige IMVO-wetgeving.