Foto: Rainforest Action Network, Flickr, CC

Het MVO Platform vindt het belangrijk dat de internationale dimensie van ‘ketenverantwoordelijkheid’, aandacht krijgt in het Nederlandse Klimaatakkoord.

Foto: Rainforest Action Network, Flickr, CC

De Nederlandse overheid heeft nu de uitgelezen kans om de doelstellingen van het klimaatakkoord te verbinden met aanverwante internationale afspraken voor MVO; de UNGP’s en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Dat kan op de volgende twee manieren:

  1. Integreer in het Klimaatakkoord de aanpak van binnenlandse CO2-reductie met de aanpak van buitenlandse CO2-reductie van Nederlandse bedrijven in hun internationale productie- en handelsketens.
  2. Voorkom dat maatregelen die worden genomen in het Nederlandse Klimaatakkoord negatieve neveneffecten hebben op mens en milieu. Dit kan o.a. door het stellen van MVO-voorwaarden aan bedrijven die overheidssteun ontvangen.