Het rapport “Naar een duurzaam en stabiel bankwezen” van de commissie “Structuur Nederlandse banken” en de kabinetsreactie daarop van 23 augustus 2013: “Kabinetsvisie Nederlandse bankensector” gaan in op de toekomst van de bankensector. Het MVO Platform mist in deze stukken aandacht voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van banken en doet aanbevelingen aan de Kamer om MVO in de bankensector alsnog op te nemen.