De werkgroep 'Financiële Sector' van het MVO Platform doet aanbevelingen voor het AO over ‘Bankieren, duurzaam, dienstbaar en divers’ dat plaatsvindt op 10 december 2014. Dit AO is een vervolg op de Ronde Tafel Duurzaam Bankieren, waarbij VBDO en Oxfam Novib als sprekers aanwezig waren.

In deze brief pleit de werkgroep onder andere voor een actieve rol van het ministerie van Financiën bij het tegengaan van belastingontwijking en bij het stand komen van een MVO-convenant met de financiële sector. Daarbij is het van belang dat er grotere transparantie over investeringen en verslaglegging komt door banken. Als de bankensector daartoe geen actie onderneemt, dient de overheid wettelijke maatregelen door te voeren.