CSR World Wide WeekFoto: MVO Platform

Het MVO Platform organiseerde dit jaar voor de tweede maal de ‘CSR World Wide Week’. De 2008-editie vond plaats van 25 tot en met 31 mei.

CSR World Wide WeekFoto: MVO Platform

27 deelnemers uit 17 verschillende landen namen deel aan de CSR World Wide Week. Het MVO Platform organiseerde deze week om concepten en strategieën af te stemmen en om de samenwerking tussen verschillende MVO-netwerken en individuele organisaties te bevorderen.

Op het programma stond, onder andere, een ontmoeting met staatssecretaris Heemskerk, een bezoek aan het Europees Parlement, een bijeenkomst met het MVO Platform en een excursie naar lokale initiatieven.

Aan het eind van de week werden er afspraken gemaakt over een te vormen Afrikaans MVO-netwerk, in aanvulling op de reeds bestaande netwerken op Europees (ECCJ), Latijns Amerikaans (Red Puentes) en Zuid-Aziatisch (SAFoRB) niveau. Op het niveau van deze platforms zal informatie worden uitgewisseld en worden samengewerkt. Er zijn twee prioritaire thema’s aangewezen, waarop de aanwezige organisaties willen gaan samenwerken, te weten:
corporate accountability & human rights en kleine producenten.