EU 2016: Bedrijfsleven en mensenrechten op de agenda

Internationale netwerken van maatschappelijke organisaties Amnesty, ECCJ en CIDSE roepen de Nederlandse overheid op om tijdens het EU voorzitterschap in 2016 bedrijfsleven en mensenrechten hoog op de agenda te zetten. Het voorzitterschap valt samen met het vijfjarig bestaan van de Guiding Principles on Business and Human Rights (UNPG). Nederland heeft daarmee een uitgelezen kans om de implementatie van deze richtlijnen verder te brengen.

EU 2016: Bedrijfsleven en mensenrechten op de agenda

Nederland en de EU hebben tijdens de totstandkoming van de UNGP een leidende rol gespeeld. Er zijn momenteel vijf lidstaten die plannen voor de implementatie hebben gepresenteerd (waaronder Nederland). Op Europees niveau is een plan toegezegd, maar nog niet geformuleerd. Waar al wel plannen zijn, hebben deze vaak slechts betrekking op een deel van de UNGP. Met name de derde pilaar, toegang tot recht en genoegdoening voor slachtoffers van bedrijfsgerelateerde schendingen, blijft achter in de uivoering. Ook wordt nog weinig gezocht naar de door de UNGP aanbevolen ‘smart mix' van bindende en niet bindende maatregelen.

Nederland kan tijdens het voorzitterschap een flinke impuls geven aan de verdere uitvoering van de UNGP in EU-lidstaten. Er zijn verschillende manieren om dit op de agenda te krijgen.

Lees meer daarover in de brief van ECCJ, Amnesty en CIDSE (zie bijlage).