Internationaal ondernemen. Waar ligt de grens?

Een Europese staalfabrikant die lokale gemeenschappen verdrijft, uitbuiting van textielarbeiders in productieketens van bekende kledingmerken en betrokkenheid van een Spaanse energieleverancier bij mensenrechtenschendingen in Colombiaans conflictgebied. Het is slechts een greep uit de vele verhalen waarbij het gedrag van multinationals leidt tot schade aan de leefomgeving, de mensen en het milieu. Nog te vaak krijgen slachtoffers in ontwikkelingslanden geen gerechtigheid en is het lastig om bedrijven aansprakelijk te stellen. Dat moet anders. Daarom organiseert het MVO Platform het debat ‘Global Business, Global Right’ in de Balie op 11 november. Oud-minister Koenders, politici, juristen, maatschappelijke organisaties gaan met elkaar in debat over de noodzaak van regels en wetgeving voor bedrijven. Ook zijn er buitenlandse gasten die hun getroffen lokale gemeenschappen vertegenwoordigen.

Internationaal ondernemen. Waar ligt de grens?

MVO Platform ontvangt vertegenwoordigers van getroffen gemeenschappen

Het MVO Platform ontvangt drie buitenlandse gasten die vertellen over de negatieve gevolgen van internationaal ondernemen. Het zijn Omar Mendivil, vertegenwoordiger van getroffen gemeenschappen in Colombia, John Peter uit India die strijdt tegen uitbuiting van textiel- en kledingarbeiders en Bongani Mthembu die in Zuid Afrika actie voert om leef- en natuurgebieden te beschermen tegen vervuilende industrie. Zij zullen in gesprek gaan met Tweede Kamerleden, de Nederlandse mensenrechtenambassadeur en met ambtenaren van de ministeries voor Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en Buitenlandse Zaken.

Debat Global Business, Global Rights

Op 11 november organiseren het MVO Platform en de Balie het debat 'Global Business, Global Rights'. Tijdens deze avond vormen de verhalen uit India, Colombia en Zuid-Afrika het vertrekpunt voor een debat over mogelijkheden om schendingen aan te pakken, bijvoorbeeld via wetgeving. Ook staat betere toegang tot recht voor slachtoffers centraal. Want bij wie moeten slachtoffers aankloppen als er geen adequaat rechtssysteem voorhanden is?

Europese campagne

De komst van de buitenlandse gasten staat in het teken van de Europese campagne 'Rights for People Rules for Business' die het MVO Platform samen met een coalitie van enkele honderden Europese organisaties voert. De buitenlandse gasten brengen ook een bezoek aan België, Duitsland, Polen en Tsjechië. De praktijkverhalen uit India, Colombia en Zuid Afrika zijn gebundeld in het rapport 'Rights for Whom?' dat op 10 november 2010 uitkomt.