In mei kwamen meer dan 300 MVO-experts uit de hele wereld in Quebec bij elkaar om de laatste conceptversie van ISO 26000 Guidance on Social Responsibility te bespreken. Na vijf jaar van ontwikkelen en onderhandelen begint de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen nu zijn definitieve vorm te krijgen.
Het MVO Platform is via haar deelname aan de Nederlandse Normcommissie (NEN) betrokken bij de ontwikkeling van de Richtlijn.

ISO 26000 wordt geen certificeerbare standaard, maar een ondersteunende richtlijn met adviezen over hoe MVO binnen organisatie ingebed kan worden. Naar verwachting zullen veel organisaties en bedrijven de vrijwillige richtlijn gaan implementeren. Het is zelfs denkbaar dat grote auditbedrijven certificeerbare systemen in het leven roepen die gebaseerd zijn op de ISO 26000 richtlijn. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de ISO 26000 richtlijn veel invloed zal hebben
op de toekomst van MVO, vooral in ontwikkelingslanden.

Tijdens de vergadering in Quebec werd de laatste conceptversie besproken en werd er overeenstemming bereikt over een aantal lastige thema’s. In Quebec zijn onder meer de volgende resultaten bereikt:
– het procesmatig en consistent beschrijven van het concept ‘due diligence’
– het herstructureren van het hoofdstuk over implementatie;
– het integreren van dierenwelzijn in ISO 26000;
– het opnemen van een tekst over het eerlijk delen van kosten en baten in de keten;
– het schrijven van een tekst waaruit duidelijk blijkt dat de richtlijn niet bedoelt is als handelsbarrière;
– het omschrijven van kwetsbare groepen in samenlevingen.

In september 2009 zal een laatste ontwerpversie van de richtlijn aan de 159 deelnemende landen van de ISO voorgelegd worden. Als tweederde van deze landen voor publicatie van de richtlijn stemt, wordt ISO 26000 in september 2010 gepubliceerd.