18 deskundigen uit verschillende landen geven in deze publicatie hun visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in niet-westerse landen.

'Corporate Social Responsibility: Perspectives from the South'

18 deskundigen van over de hele wereld ontmoetten elkaar op de MVO-Wereldwijd week. Zij zijn uitgenodigd door het Nederlandse MVO Platform en delen hun kennis en ervaringen over MVO in de armere delen van deze wereld. MVO is een wereldwijde zaak en de deskundigen roepen de overheden van de Europese Unie op om dit te erkennen en ook na te leven in haar MVO-agenda.

De MVO Wereldwijd Week vond plaats in November 2004, op initiatief van het MVO Platform met als doel meer bekendheid te geven aan 'Zuidelijke visies op MVO' onder Nederlandse bedrijven, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers en publiek. Het evenement werd gekoppeld aan de EU conferentie over MVO georganiseerd door de Nederlandse overheid (van 6-9 november in Maastricht).

CSR: Perspectives from the South is een journalistiek verslag in drie talen: Engels, Frans en Spaans.