Het MVO Platform geeft input op Ruggie's Draft Guiding Principles om ketenverantwoordelijkheid krachtiger in de Guiding Principles op te nemen.

Deze Guiding Princles zouden duidelijke handvatten moeten bieden voor het in de praktijk brengen van onder meer ketenverantwoordelijkheid. Eerder was Ruggie goed op weg om richtlijnen over ketenbeheer te ontwikkelen. Mede daarom is het MVO Platform teleurgesteld over het feit dat de ‘Draft Guiding Principles’ van Ruggie nauwelijks concrete aanbevelingen bevatten op het gebied van ketenverantwoordelijkheid. Het Platform maakte daarom gebruik van de gelegenheid om commentaar te leveren op deze draft en focust haar input op suggesties om ketenverantwoordelijkheid krachtiger in de Guiding Principles op te nemen.