In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni maakte het MVO Platform een overzicht van MVO in de verkiezingsprogramma’s. Het MVO Platform vergeleek de standpunten van de acht grootste politieke partijen op thema’s als ketenverantwoordelijkheid, transparantie, aansprakelijkheid en belastingmaatregelingen. Eerder stuurde het MVO Platform een brief naar de programmacommissies met een aantal voorstellen om MVO in de verkiezingsprogramma’s op te nemen.