De NCP-procedure van ForUM (Noors netwerk van milieu- en ontwikkelingsorganisaties) tegen Aker Kvaerner heeft geresulteerd in een verklaring waarin het NCP de klagers in het gelijk stelt. Aker Kvaerner verlaat Guantánamo Bay.

Op 26 juni 2005 diende ForUM een klacht in tegen Aker Kværner bij het Noorse NCP. Kværner Process Services Inc. (KPSI), een dochteronderneming van Aker Kværner, kreeg in 2001 de opdracht van Amerikaanse Defensie om gevangenisfaciliteiten te bouwen en onderhouden op Guantánamo Bay. Door verschillende internationale organisaties is gesteld dat op Guantánamo Bay rechten van de gevangenen worden geschonden. Door bij te dragen aan de instandhouding van dit gevangenissysteem is Aker Kvaerner in overtreding van paragraaf twee, hoofdstuk twee van de OESO richtlijnen

Na afloop van de NCP- procedure kondigde Aker Kvaerner aan Guantánamo Bay te verlaten, volgens eigen zeggen omdat zij er niet in waren geslaagd een contract binnen te halen. ForUM, echter, gelooft dat de NCP procedure heeft bijgedragen aan de beslissing van het bedrijf zich terug te trekken.

Bezoek voor meer informatie over de NCP-procedure de website van de OECD Watch