Het kabinet heeft op voorstel van Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken ingestemd met een adviesaanvraag aan de Sociaal-Economische Raad (SER) over de gevolgen van de globalisering.

Ketenverantwoordelijkheid wordt als een van de negen aspecten genoemd waar de SER naar zou moeten kijken. Het kabinet wil met het SER-advies meer inzicht krijgen in de betekenis van globalisering en open markten voor de Nederlandse economie. Het MVO Platform vroeg eerder in een brief (maart 2007) aan de Tweede Kamer om een adviesaanvraag betreffende ketenverantwoordelijkheid bij de SER neer te leggen.