Het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO) is een brede coalitie van meer dan zestig bedrijven, veertig maatschappelijke organisaties en vakbonden en academici. Het IDVO spreekt zich uit voor de invoering van wetgeving die bedrijven verplicht om te ondernemen met respect voor mens en milieu. De steunbetuigers van IDVO vragen het kabinet werk te maken van nationale wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), als opstap naar ambitieuze regelgeving in de Europese Unie.

Aansluiten bij het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen kan nog! Bedrijven, financiële instellingen, academici, maatschappelijke organisaties, religieuze instellingen en campaigners zijn van harte welkom om hun steun uit te spreken voor IDVO. Neem snel contact op!