Foto: Kate Evans and CIFOR, Flickr

De handelsambitie van de Nederlandse overheid is zo groot dat mensenrechten en het milieu eraan ondergeschikt zijn geworden. Dat blijkt onder meer uit het Investico-onderzoek over de Nederlandse betrokkenheid bij ontbossing van de Amazone. Bij de dienstverlening van ambassades aan bedrijven, de organisatie van handelsmissies, de inzet van ministers en het Koninklijk Huis en de verstrekking van subsidies aan bedrijven moeten ook doelen van de Nederlandse overheid over MVO en duurzaamheid weer een rol gaan spelen. Steviger MVO-beleid is bij uitstek het middel om de balans in de belangen te herstellen. Hierbij gaat het onder meer om een uitbreiding van het MVO-beleid voor ambassades, consequente handhaving van MVO-voorwaarden bij subsidies en structurele aandacht voor MVO tijdens handelsmissies.

Foto: Kate Evans and CIFOR, Flickr