Suggesties van het MVO Platform voor de verkiezingsprogramma’s Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023

Met als belangrijkste suggestie om wetgeving voor verantwoord ondernemen in lijn met de OESO-richtlijnen in te voeren.