Op 9 november 2006 heeft de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) voor het eerst de Verantwoord Ketenbeheer Award uitgereikt. Unilever kwam als beste uit de bus.

De VBDO hield 32 AEX-bedrijven tegen het licht die een productieketen hebben. Unilever scoorde op de ‘meetlat’  25 van de maximaal 39 te behalen punten. De andere drie bedrijven scoorden slechts één of twee puntjes minder. ,,Deze vier staken echter met kop en schouders uit boven de rest,’’ aldus juryvoorzitter Jan van der Kolk. Unilever onderscheidt zich met name op het punt dat het actief is in de totale keten. Volgens de VBDO is het op orde zijn van de productieketen van toenemend belang omdat bedrijven steeds meer uitbesteden. Dat brengt grote bedrijfsrisico’s met zich mee.

De bedrijven werden onder andere de maat genomen door te kijken in hoeverre de raad van bestuur verantwoordelijk is voor wat er in de keten allemaal gebeurt. Ook niet onbelangrijk is hoe vanuit de hoofdkantoren invloed wordt uitgeoefend op de omstandigheden bij toeleveranciers en wat er gebeurt als die zich niet aan de gewenste normen houden. Voor de beoordeling is alleen gekeken naar openbare informatie, dus in financiële jaarverslagen, duurzaamheidsverslagen en op websites.


Voor het volledige persbericht en meer informatie zie www.vbdo.nl