Tijdens een Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) in de Tweede Kamer werden verschillende moties ingediend door kamerleden en enkele toezeggingen gedaan door de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Tijdens dit overleg werden er verschillende moties ingediend door leden van de Tweede Kamer en werden er enkele toezeggingen gedaan door de Staatssecretaris van Economische Zaken.