Minister Kaag werkt aan een beleidsnota voor de beleidsterreinen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het MVO Platform gaat er vanuit dat MVO in deze nota een belangrijk onderwerp zal zijn en zond de minister suggesties. De brief in het kort:

  • Voor een coherente boodschap aan het bedrijfsleven is MVO-beleid nodig dat de departementen overstijgt;
  • Om de SDG’s te realiseren, moeten juist ook de MVO-normen centraal staan;
  • IMVO-convenanten kunnen succesvol zijn als het beleid flink wordt bijgestuurd;
  • De ‘bedrijfsleven en mensenrechten’ agenda loopt achter en vraagt apart aandacht.