Brief MVO Platform over het Nationaal Actie Plan Bedrijfsleven en Mensenrechten (NAP)

Op 14 november is het AO IMVO. Het MVO Platform wil hiervoor aandacht vragen voor de recent gepubliceerde OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct gepubliceerd.

Brief MVO Platform over het Nationaal Actie Plan Bedrijfsleven en Mensenrechten (NAP)

De OESO-lidstaten hebben dit richtsnoer unaniem aangenomen, met instemming van stakeholders. We complimenteren de Nederlandse overheid met haar inzet voor dit richtsnoer. Er ligt niet alleen een praktische gids voor bedrijven, maar ook een gezaghebbend nieuw instrument voor MVO, waarin overheden gedetailleerd duidelijk maken wat van bedrijven verwacht wordt. Hoe gaat de Nederlandse overheid invulling geven aan de OECD Council Recommendations? Hoe gaat zij ervoor zorgen dat Nederlandse bedrijven met dit richtsnoer bekend raken, het vervolgens implementeren en hoe wordt dat gemonitord?

In de brief lichten we de belangrijkste uitgangspunten van dit richtsnoer toe en geven we enkele suggesties voor aanscherping van het MVO-beleid op basis van dit richtsnoer.