Brief over MVO-voorwaarden Dutch Good Growth Fund

In deze brief staat de input die het MVO Platform voor het Algemeen Overleg IMVO op 3 maart 2020 heeft ingebracht bij leden van de Tweede Kamer.

Brief over MVO-voorwaarden Dutch Good Growth Fund

Binnen het project ‘IMVO-maatregelen in perspectief’ werkt minister Kaag momenteel aan het ontwikkelen van nieuw MVO-beleid. Op meerdere niveaus worden stakeholders geconsulteerd en onderzoek gedaan naar welke maatregelen nodig zijn, waarbij de optie van wetgeving op tafel ligt.

Het MVO Platform is positief over dit omvangrijke project. De grootste vraag daarbij is of de minister de ambitieuze planning zal halen en inderdaad de stap tot bindende maatregelen zal zetten. Voor het AO brengt het MVO Platform de volgende suggesties naar voren:

  • De IOB laat zien: het huidige MVO-beleid is onvoldoende – pak de tekortkomingen aan
  • Convenantenbeleid heeft due diligence-plicht nodig
  • Zorg voor tijdige en ambitieuze implementatie Wet Zorgplicht Kinderarbeid