Foto: Artur-Szczybylo

Het MVO Platform stuurde voor het Commissiedebat Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) een brief naar de Tweede Kamer. In deze brief vragen we aandacht voor de grote vertraging van het voorstel van de Europese Commissie voor MVO-wetgeving en roepen de Kamer en kabinet op om wetgeving in Nederland in te voeren. In 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet Zorgplicht Kinderarbeid aangenomen, ook ligt het wetsvoorstel voor Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen klaar in de Tweede Kamer. Het is hoog tijd dat het kabinet werk maakt van de invoering van wetgeving.

Foto: Artur-Szczybylo

Het MVO Platform vraagt daarnaast ook aandacht voor het actualiseren van de OESO-richtlijnen, de rol van de overheid in sectorale samenwerking en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.