Het MVO Platform maakt - via het Europese netwerk ECCJ - deel uit van een internationale groep netwerken die gezamenlijk ijveren voor corporate accountability. Deze netwerken benadrukken in een brief de urgentie van de uitvoering van de UNGP's. Overheden worden opgeroepen om nationale actieplannen (NAP's) te ontwikkelen, te implementeren en de voortgang te bewaken. Op basis van brede consensus onder het mondiaal maatschappelijk middenveld, zijn criteria geformuleerd waaraan NAPs moeten voldoen. Nederland heeft weliswaar als een van de eerste landen een NAP ontwikkeld, toch ziet het MVO Platform aanleiding om minister Ploumen op de brief te attenderen: niet aan alle criteria is voldaan. In een begeleidende brief geeft het MVO platform aan wat de belangrijkste uitdagingen specifiek voor Nederland zijn.