Brief MVO Platform naar Eerste Kamer – Wet zorgplicht kinderarbeid

Het MVO Platform stuurt onderstaande brief naar de Eerste Kamer Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, in verband met de behandeling van de initiatiefwet Van Laar Wet zorgplicht kinderarbeid.

Brief MVO Platform naar Eerste Kamer – Wet zorgplicht kinderarbeid

Vanuit betrokkenheid bij internationaal MVO onderstreept het MVO Platform het belang van deze wet. In de brief is de visie van het MVO Platform op deze wet te lezen en enkele suggesties voor de nadere invulling van de wet in algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s).