Op 3 april spreekt de Kamer over het Nationaal Actie Plan Bedrijfsleven en Mensenrechten waarmee Nederland laat zien het de UN Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGPs) in praktijk wil brengen. Het MVO Platform vindt het plan onvolledig en doet aanvullende voorstellen.