Het MVO Platform pleit ervoor dat handelsmissies expliciet en maximaal benut worden om MVO te agenderen, zowel bij deelnemende Nederlandse bedrijven als richting overheid en lokale bedrijven in het betrokken land. Het MVO Platform constateert echter opmerkelijke feiten in de uitvoering van het overheidsbeleid rond MVO in handelsmissies. Voor een overleg in de Tweede Kamer over economische missies op 11 november doet het MVO Platform suggesties voor het verbeteren van het beleid en wijst bijvoorbeeld op het ontbreken van een due diligence-eis voor deelnemende bedrijven.