Het MVO Platform stuurde haar visie en aanbevelingen m.b.t. het duurzaam inkopenbleid van de Nederlandse overheid naar leden van de vaste Kamercommissie voor VROM, die op 11 februari 2010 vergadereden over duurzaam inkopen.