Op 11 februari 2010 vindt er een Algemeen Overleg over MVO plaats van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. Voorafgaand aan dit AO stuurde het MVO Platform haar inbreng aan de commissieleden. De brief van het MVO Platform bevat de visie en aanbevelingen van het MVO Platform over de volgende onderwerpen: aansprakelijkheid van bedrijven en toegang tot recht voor slachtoffers waaronder het functioneren van het NCP; verplichte transparantie en rapportage door bedrijven over hun maatschappelijke impact en; MVO-criteria voor overheidssteun (inclusief het financieel buitenlandinstrumentarium).