Op 25 februari spreekt de Tweede Kamer over economische missies. Het MVO Platform vergeleek twee recente handelsmissies naar landen waar MVO-risicos hoog zijn; Colombia en de DRC. In de eerste missie stond MVO uitvoerig op de agenda, in de tweede nauwelijks. Dit legt bloot dat beleid om MVO tijdens iedere missie te agenderen nog niet consequent wordt uitgevoerd.