Het kabinet implementeert momenteel de EU-richtlijn voor bekendmaking niet-financiële informatie. MVO-rapportage, inclusief informatie over het toepassen van due diligence, wordt verplicht voor een kleine groep bedrijven. Het MVO Platform neemt deel aan de openbare consultatie en doet een aantal voorstellen voor versteviging.