Het Wetsvoorstel zorgplicht kinderarbeid werd in februari 2017 door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu ter goedkeuring voor bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft nog vele vragen over dit wetsvoorstel en organiseert daarom een deskundigenbijeenkomst om zich nader te informeren. Het MVO Platform is één van de sprekers en zal vooral ingaan op de internationale trend om minimumnormen voor MVO, en met name due diligence, in wetgeving vast te leggen. Lees hier de inbreng van het MVO Platform.