Het MVO Platform is op hoofdlijnen positief over het voorstel van de Europese Commissie voor verplichte MVO-rapportage. Dit voorstel beoogt een wijziging van de bestaande jaarrekeningenwetgevingen is toegespitst op de niet-financiële (maatschappelijke) aspecten van het ondernemen. Er zijn echter een aantal zaken waarin het voorstel kan worden aangescherpt. Nederland kan daar een rol in spelen.