Het onderzoek zorgplicht Nederlandse bedrijven dat in opdracht van de Ministeries Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken is uitgevoerd, geef inzicht in veel wets- en beleidsterreinen waarmee is geregeld dat slachtoffers van mensenrechtenschendingen door Nederlandse bedrijven hun recht kunnen halen, of waarmee die schendingen voorkomen kunnen worden. Uit het omvangrijke rapport kunnen veel mogelijke wijzigingen in wetgeving en beleid worden afgeleid. Het MVO Platform roept daarom de Tweede Kamer op om dit rapport en die mogelijke wetwijzigingen met voldoende voorbereiding te behandelen.