Foto: GotCredit, Flickr

Het MVO Platform pleit ervoor dat de overheid heldere doelen en financieringsvoorwaarden vaststelt voor INVEST-NL. Zo moet voorkomen worden dat investeringen een ongewenste negatieve impact hebben op mens of milieu. De MVO-voorwaarden van INVEST-NL moeten gebaseerd zijn op de OESO-richtlijnen en de UNGP’s en niet door INVEST-NL zelf worden bepaald, zoals in de Memorie van Toelichting staat. Integraal MVO-beleid is hierbij van groot belang: álle potentiële risico’s en álle maatschappelijke effecten moeten worden meegenomen in due diligence-processen. De overheid dient toe te zien op een ambitieuze implementatie van het MVO-beleid.

Foto: GotCredit, Flickr