Foto: Hongmyeon, Pixabay

Voor een effectief IMVO-beleid is een doordachte mix van maatregelen nodig: de overheid moet zowel vrijwillige instrumenten inzetten als verplichtende. Dit visiestuk legt uit waarom nationale en Europese due diligence-initiatieven complementair zijn aan elkaar. Due diligence-initiatieven op nationaal niveau zorgen ervoor dat deze landen beter zijn voorbereid en grotere invloed hebben op EU-wetgeving. Ook zullen ze de kwaliteit en doeltreffendheid van EU-wetgeving bevorderen en de druk op Europees niveau vergroten. Daarnaast vergen EU-processen over het algemeen veel tijd en is het belangrijk dat lidstaten in de tussentijd hun eigen processen ontwikkelen.

Foto: Hongmyeon, Pixabay