Foto: Artur-Szczybylo

De effectiviteit van MVO-wetgeving valt of staat met het toezicht op de naleving ervan. In dit visiestuk doet het MVO Platform een voorstel voor de inrichting van publiek, onafhankelijk MVO-toezicht. De toezichthouder krijgt de taak om bedrijven voor te lichten over hoe zij MVO-wetgeving dienen na te leven, de naleving van de wet door bedrijven te beoordelen en vervolgens te bepalen welke vervolgstappen het meest gepast zijn. Het is belangrijk dat de toezichthouder het lerend vermogen van bedrijven bevordert en waar nodig optreedt met maatregelen.

Foto: Artur-Szczybylo