Global Business Global Rights - debat 11 novemberFoto: MVO Platform

Eerlijke rechten gelden voor iedereen natuurlijk. Van oudsher zijn staten hiervoor verantwoordelijk. Maar welke verantwoordelijkheden hebben bedrijven eigenlijk? Met name in ontwikkelingslanden, waar vaak een zwakke en afwezige staat is, is de rol van het bedrijfsleven cruciaal.
Samen met bedrijfsleven, politiek en critici doorlopen we de mogelijkheden, zoals regulering, wetgeving en manieren om schendingen aan te pakken. Daarnaast staat beter toegang tot recht voor slachtoffers centraal. Want bij wie moeten slachtoffers aankloppen als er geen adequaat rechtssysteem voorhanden is?

Global Business Global Rights - debat 11 novemberFoto: MVO Platform

Eerlijke rechten gelden voor iedereen natuurlijk. Van oudsher zijn staten hiervoor verantwoordelijk. Maar welke verantwoordelijkheden hebben bedrijven eigenlijk? Met name in ontwikkelingslanden, waar vaak een zwakke en afwezige staat is, is de rol van het bedrijfsleven cruciaal.
Samen met bedrijfsleven, politici, maatschappelijke organisaties en juristen doorlopen het MVO Platform en de Balie de mogelijkheden om schendingen aan te pakken, bijvoorbeeld via wetgeving. Daarnaast staat beter toegang tot recht voor slachtoffers centraal. Want bij wie moeten slachtoffers aankloppen als er geen adequaat rechtssysteem voorhanden is?

Sprekers uit o.a.India, Colombia en Zuid-Afrika lichten toe waar onverantwoord ondernemingsgedrag toe kan leiden.

o.l.v. Maarten Bouwhuis

Met:
Bert Koenders (voormalig minister voor Ontwikkelingssamenwerking)

Bedrijfsleven, waaronder:
– Winand Quaedvlieg (VNO-NCW)
– Fokke Goudswaard (Eneco en de Groene Zaak)

Politici, waaronder:
– Sjoera Dikkers (PvdA)
– Sharon Gesthuizen (SP)
– Kees Verhoeven (D66)

Juridische experts, waaronder:
– Jan van de Venis (Stand Up For Your Rights)
– Liesbeth Enneking (Universiteit Utrecht)

Maatschappelijke organisaties, waaronder:
– Gerard Oonk (MVO Platform)
– Jeanet van der Woude (Amnesty International)
– Marietta Harjono (Greenpeace)

Donderdag 11 november, 20:00 – De Balie (Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam)

Entree: €5,- / €7,- (reserveren: www.debalie.nl)