Foto: UN Photo/Kim Haughton

Het MVO Platform is groot voorstander van bindende maatregelen voor bedrijven om mensrechten te respecteren in internationale ketens. Daarbij is het hoogst haalbare doel een wereldwijd regime waarin bedrijven verantwoordelijkheid nemen, en aansprakelijk zijn, voor hun handelen. Het MVO Platform steunt dan ook de ontwikkeling richting een VN-verdrag voor mensenrechten en bedrijfsleven en pleit voor een leidende rol van Nederland.

Foto: UN Photo/Kim Haughton