Foto: Abdulsamlam Haykal

In dit document staat de input die het MVO Platform voor het Algemeen Overleg IMVO op 20 juni 2019 heeft ingebracht bij leden van de Tweede Kamer. Het MVO Platform vraagt onder meer aandacht voor de 90-procentsdoelstelling over het onderschrijven van de OESO-richtlijnen, het NCP-rapport over de olie- en gassector, de doordachte mix van beleidsmaatregelen, brede due diligence-wetgeving en de Wet Zorgplicht Kinderarbeid, de evaluatie van het convenantenbeleid en handelsmissies. De nulmeting voor de 90-procentsdoelstelling en het NCP-rapport tonen opnieuw het belang aan van een ‘doordachte mix’ van beleidsmaatregelen, waarin bedrijven worden verplicht om de OESO-richtlijnen na te leven.

Foto: Abdulsamlam Haykal