MVO-rapportage nu wettelijke plicht

Ook in tijden van crisis horen bedrijven op een verantwoorde manier te ondernemen, met respect voor mensenrechten, milieu en dierenwelzijn in hun productieketens. De Nederlandse overheid kan daarbij de juiste richting aangeven met effectief beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) dat ervoor zorgt dat bedrijven zich houden aan de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Nu is naleving van de OESO-richtlijnen slechts vrijwillig, met als resultaat dat slechts 35 procent van de grootste Nederlandse bedrijven zegt deze richtlijnen te ‘onderschrijven’. Het MVO Platform laat middels zes speerpunten zien hoe het MVO-beleid van een nieuw kabinet ervoor kan zorgen dat ondernemen met respect voor mensenrechten en de natuur in productieketens normaal wordt:

MVO-rapportage nu wettelijke plicht
  1. Invoering MVO-wetgeving
  2. Invoering doordachte mix van MVO-maatregelen
  3. MVO-voorwaarden voor overheidssteun
  4. Zorg voor MVO-beleidscoherentie
  5. Maatschappelijk verantwoord inkopen
  6. Ambitieus nationaal actieplan mensenrechten en bedrijfsleven (NAP)