Foto: Stop Kinderarbeid

Het MVO Platform benadrukt bij Eerste Kamerleden nogmaals dat de Wet Zorgplicht Kinderarbeid complementair is aan het convenantenbeleid. Het naleven van de OESO-richtlijnen en het doen van due diligence is niet alleen de verantwoordelijkheid van een beperkt aantal koplopers, die samen met anderen in hun sector binnen de IMVO-convenanten kinderarbeid in hun keten willen aanpakken. Het geldt voor alle Nederlandse bedrijven die internationaal opereren. Het zou het convenantenproces alleen maar versnellen en versterken als de Nederlandse overheid wetgeving ontwikkelt waarin dit ook daadwerkelijk verplicht wordt opgelegd aan alle bedrijven.

Foto: Stop Kinderarbeid

Op dinsdag 14 mei zal de Eerste Kamer stemmen.